Vektkontroll ved hjelp av hypnose

En kort orientering til deg som ønsker å kontrollere vekten

 

Hypnose

Hypnose er en spesiell bevissthetstilstand. Tilstanden kjennetegnes bl.a. av økt oppmerksomhet og økt mottakelighet for suggesjoner, og en mer opplevelsesorientert heller enn realitetsorientert mental tilstand.

Vi har ulik evne til å gå inn i en hypnotisk tilstand eller transe, og ulik evne til hvor dypt vi kan gå inn i den hypnotiske transen.

 

Induksjon

For at en person skal gå inn i en hypnotisk transe kreves det en teknikk for hypnoseinduksjon. Denne teknikken varieres i forhold til den enkelte klienten. Vanligvis innebærer det en prosedyre med konsentrasjon om total avslapping, hvoretter en hjelper klienten inn i en tilstand hvor en bruker fantasi og forestillingsbilder.

 
Behandling

Når klienten er i en hypnotisk tilstand kan behandlingen gå ut på å knytte positive bilder til den prosessen det er å nærme seg sin idealvekt og det å spise på en måte som bidrar til at en nærmer seg idealvekten sin.

 

Forut for behandling

har vi en samtale hvor vi kartlegger årsaker til det har vært vanskelig å nærme seg idealvekten. Disse informasjonene benyttes under den hypnotiske transen.

 

Kan alle hypnotiseres?

Det er ikke alle som lar seg hypnotisere, eller som kommer inn en dyp hypnotisk transe. Men de fleste, over 90 %, vil oppleve en viss grad av hypnotisk transe, som gjør dem i stand til å enten skape ulike assosiasjoner til det å røyke eller styrke evnen sin til å stå fast på beslutningen om ikke å røyke.

 

Effekten av behandlingen

Kliniske erfaringer tilsier at ca 50 % av de som ønsker å komme på idealvekten sin, mestrer dette bedre etter 1 time med hypnose.