Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har fokus på uønskede tanker som dukker opp i ulike situasjoner. I terapien ser vi på negative automatiske tanker: hva vi sier til oss selv. Vi ser på hvordan situasjoner tolkes og om de løsningene som er valgt er de beste. Er det andre måter å tenke på i en vanskelig situasjon? Finnes det andre måter å løse problemet på?

Kognitiv terapi har vitenskapelig dokumentert effekt ved mange psykiske lidelser, særlig angstlidelsene.

Kognitiv terapi kan hjelpe ved søvnvansker, sinnemestring, kroniske smerter mm.

En videreutvikling av kognitiv terapi er Meta kognitiv terapi: da er tema i terapien hvordan du forholder deg til tankene. Denne terapiformen har effekt ved angst og depresjon som er preget av grubling eller bekymring.