Hypnose

Hypnose er en tilstand av endret bevissthet. Ved påvirkning gjennom suggesjon eller på annen måte i den hypnotiske tilstanden, kan man oppnå endring i atferd og opplevelser. Dette kan for eksempel innebære hjelp til å mestre situasjoner som ellers skaper:

  • angst
  • hjelp med spiseproblemer
  • røykesug
  • uvaner
  • o.s.v.

Hypnose brukt på røykeavhengighet er svært effektivt.