Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Er en relativt ny metode for å bearbeide og overkomme post-traumatisk stress og generelt opplevelser som man har problemer med å legge fra seg og som er et hinder for å fungere i hverdagen. Forskningsresultatene på denne metoden er svært gode. Behandlingsforløpet er kortvarig og foregår i en trygg atmosfære.

Ved å bevege øynene mens man tenker på en vond opplevelse, kan man åpne opp et lukket nevralt nettverk i hjernen (der traumet ligger lagret og lever sitt eget liv) slik at positiv informasjon kan kobles inn og nøytralisere traumet.

Prosedyren i dette arbeidet er mer kompleks enn det høres ut i denne forenklede beskrivelsen, blant annet brukes metoder fra kognitiv terapi for å finne fram til negative og positive selvutsagn. Dessuten har både kroppsfornemmelser og emosjoner en viktig plass i denne måten å arbeide på.