Rekruttering

Riktig rekruttering er noe av det viktigste arbeidet som skjer i en organisasjon. Forut for rekrutteringsprosessen er det en analyse av hvilke funksjoner kandidaten skal ha. Hvilke egenskaper som kreves, hvilke egenskaper som de nærmeste kollegene har, og hva som skal til for at den som ansettes kompletterer det teamet han eller hun ev. skal inn i.

Rekrutteringsprosessen innebærer bruk av testverktøy, intervju og referanseinnhenting. De resultater som kandidaten har hatt i andre stillinger er noe av det som predikerer fremtidig funksjon best. I rekrutteringsprosessen vil vi på ulike måter få frem et valid bilde av de prestasjoner kandidaten har hatt tidligere gjennom kontakt med kunder, oppdragsgivere og andre som har hatt med kandidaten å gjøre.