Konflikthåndtering

Konflikter er svært destruktive hvis de blir stående uforandret over lang tid og uten at de skaper en positiv endring og utvikling i arbeidsmiljøet.

Kartlegging av arbeidsmiljøet foretas ved intervju av alle involverte. (Se beskrivelse av "Arbeidsmiljøkartlegging"). Dette gir innsikt i hvilke prosesser som virker i organisasjonen og hva som må til for å skape positive prosesser som svar på de utfordringer som foreligger.

For å skape positive prosesser kan ulike tilnærminger være aktuelle, fra å se på problemområder til "Løsningsfokuserte" (Løft/AI) tilnærminger.