Trivsel på jobben

For hvem:

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og alle andre ansatte som ønsker å sette fokus på gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen.

 

Formål:

Bevisstgjøre deltakerne på økt nærvær og trivsel ved hjelp av gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen.

 
Innhold:
  • Samarbeid. Min – og andres personlighet. Forstå deg selv og andre for å lykkes i samarbeidet.
  • Selvrespekt og arbeidsglede – enkle grep for økt lykkeopplevelse.
  • God kommunikasjon. Slik oppfatter avsender og mottaker det samme.
  • Kjøreregler for å unngå at konflikter oppstår.
  • Anerkjennende intervju/samtale – for å ta vare på det beste i arbeidsmiljøet.
  • Fremragende internservice – den gode omgangstonen.
  • Når du må si «nei»! – slik høres det riktig ut!
  • Urimelige krav? Hva får oss til å si ja når vi bør si nei?
  • Tverrkulturell kommunikasjon – om å unngå misforståelser.