Skolesekretær

For hvem/målgruppe:

Kontorpersonell i grunnskole og videregående skole

 

Kursets formål:

Kontoransatte har ofte en meget viktig funksjon i skolen ved å være et bindeledd mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet. De er skolens ansikt utad og har en viktig funksjon i kontakten mellom elever, foreldre, personale og ledelse. Samtidig som kontoransatte spiller en viktig rolle for arbeidsmiljø, - klima og tone på skolen, står han/hun overfor et krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

 

Kursinnhold

Kurset berører temaene:

  • Bli kjent med dine egne ressurser for å håndtere de utfordringer du står overfor når det gjelder kommunikasjon, konflikthåndtering, effektivitet osv.
  • Service – hvordan yte god service og samtidig takle vanskelige, og av og til ubehagelige situasjoner, i forhold til personale, elever og foreldre.
  • Mestring av stress. Forstå hva stress er, og lær deg konkrete metoder for stressmestring.
  • Tilrettelegging av eget arbeid. Anvendelse av prinsipper for å få saker unna på en mest mulig effektiv måte