Servicekurs i kommunen

For hvem/målgruppe:

Ansvarlige for organisering av kundeservicen i kommunen, ansatte i servicetorg, sentralbord, frontpersonell, ekspedisjon m.v. som yter service til publikum, nettbasert, over skranke og i telefonen.

 
Kursets formål:

Målet er å gi deltakerne innsikt i kritiske faktorer ved organiseringen av service, hva som skaper gode opplevelser, og gi trening i gode prosedyrer i møtet med brukere/kunder.

 
Kursinnhold

Hva skal til for at publikum skal oppleve at de får best mulig hjelp når de søker informasjon hos kommunen?

 • Hva gjør de beste kommunene?
 • Tjenestebeskrivelser
 • Serviceerklæring
 • Informasjonssystem
 • Avviksbehandling ved brudd i informasjon og tjenestefunksjonene
 • Er roller og ansvarsforhold klarlagt?
 • Hvordan organiserer de beste kommunene seg?

Utadrettet tjeneste, holdning og atferd.

 • Kjennetegn ved god service. Kommunikasjon i serviceyrker
 • Nettbasert service - Telefon og service
 • Hvordan takle utfordrende kunder som du har dårlig erfaring med fra før?
 • Hvordan beholde motivasjonen – og holde servicen oppe når det stormer som verst?

 

Varighet: 1 dag