Røykeavvenning

For hvem/målgruppe:

Røykere som ønsker å slutte med tobakk.

 

Kursets formål:

Kurset skal hjelpe røykere til å nå målet sitt om å slutte å røyke ved bruk av gruppe-hypnose og tankefeltterapi.

 

Kursinnhold

De fleste som ønsker å slutte å røyke synes dette er vanskelig. Utfordringene røykeren møter er mange. Det kan være uro/engstelse for ikke å greie å slappe av, - konsentrere seg, o.s.v. uten røyken.

En del tror røykesuget blir et problem og for andre er det vanen med å røyke som er vanskelig å endre. Dette kurset bruker hypnose som det viktigste tiltaket for å hjelpe røykeren til å nå målet sitt om å slutte. Den hypnotiske tilstanden åpner muligheten for å kommunisere direkte med underbevisstheten, og på den måten hjelpe røykeren til å nå sine mål.

I tillegg brukes første del av dagen på å dempe uroen/engstelsen for alle vanskene som kan oppstå når en skal slutte å røyke, ved hjelp av Tankefeltterapi, TFT. Kursdeltakerne lærer å anvende både Tankefeltterapi på seg selv og Selvhypnose som en oppfølging av kurset.

  • Kartlegging av uro/engstelse knyttet til det å slutte å røyke
  • Tankefeltterapi (TFT) i gruppe for å redusere uroen/engstelsen knyttet til det å slutte å røyke
  • Årsaker til at den enkelte ønsker å slutte å røyke
  • Gruppe-hypnose - og bruk av suggesjoner for å bli en ikke-røyker
  • Innføring i selvhypnose for å forsterke effekten av kurset

Kursvarighet 1 dag.