Rekruttering - unngå feilansettelser

For hvem/målgruppe:

Kurset passer for alle som driver med rekrutteringsintervju, som ledere og personalmedarbeidere.

 
Kursets formål:

Formålet med kurset er at de intervjuene du skal gjennomføre får den nødvendige kvalitet som kreves. Intervju er den viktigste metoden for å forstå andre og besette viktige funksjoner i organisasjonen. Kurset tar opp konkret metodikk for å bedre intervjuprosessen.

 
Kursinnhold
 • Forberedelse av intervjuet, ulike intervjusituasjoner:
  • Rekrutteringsintervju
 • Fysiske rammebetingelser for et godt gjennomført intervju
 • Verdier og holdninger som forutsetninger for intervjuet
 • Gjennomføring av intervjuet
  • Kroppsspråk som viktig kommunikasjonsfaktor
  • Struktur og prosess i intervjuet
  • Kompetanse-basert intervju. Ulike typer av kompetanse du vil kartlegge under intervjuet.
  • Kompetanse i forhold til oppgaveløsning, teori og relasjon til medarbeidere
  • Spørsmålsstillinger for å få riktige svar på den informasjonen du ønsker: eksemplifisering og spesifisering
  • Strategi i informasjonsinnhentingen
  • Kommunikasjonsteknikk
  • Bruk av konfrontasjon
 • Fallgruver under intervjuet
  • "helt lik meg!"
  • "halo-effekten"
  • Førsteinntrykk som feilkilde
 • Korrigering av inntrykk ved åpen og ærlig tilbakemelding
 • Avslutning av intervjuet