Rekruttering - unngå feilansettelser

For hvem/målgruppe:

Kurset passer for alle som driver med rekrutteringsintervju, som ledere og personalmedarbeidere.

 
Kursets formål:

Formålet med kurset er at de intervjuene du skal gjennomføre får den nødvendige kvalitet som kreves. Intervju er den viktigste metoden for å forstå andre og besette viktige funksjoner i organisasjonen. Kurset tar opp konkret metodikk for å bedre intervjuprosessen.

 
Kursinnhold
  • Forberedelse av intervjuet, ulike intervjusituasjoner:
    • Rekrutteringsintervju
  • Fysiske rammebetingelser for et godt gjennomført intervju
  • Verdier og holdninger som forutsetninger for intervjuet
  • Gjennomføring av intervjuet
    • Kroppsspråk som viktig kommunikasjonsfaktor
    • Struktur og prosess i intervjuet
    • Kompetanse-basert intervju. Ulike typer av kompetanse du vil kartlegge under intervjuet.
    • Kompetanse i forhold til oppgaveløsning, teori og relasjon til medarbeidere
    • Spørsmålsstillinger for å få riktige svar på den informasjonen du ønsker: eksemplifisering og spesifisering
    • Strategi i informasjonsinnhentingen
    • Kommunikasjonsteknikk
    • Bruk av konfrontasjon
  • Fallgruver under intervjuet
    • "helt lik meg!"
    • "halo-effekten"
    • Førsteinntrykk som feilkilde
  • Korrigering av inntrykk ved åpen og ærlig tilbakemelding
  • Avslutning av intervjuet