Personlig effektivitet og selvledelse

For hvem/målgruppe:

For alle som ønsker å bli mer effektiv og få mer selvinnsikt.

 

Kursets formål:

Lær hvordan du kan:

 • utnytte tiden maksimalt
 • få mer gjort
 • redusere negativt stress
 • få oversikt over arbeidsoppgavene dine
 • hvordan du får gjort det viktigste først
Kursinnhold

Kurset berører temaene:

 • Personlighet og effektivitet
  • bli bevisst dine styrker og forbedringsområder
 • Personlig målstyring
  • kjennetegn på gode mål
  • prosessen i målstyring
  • evaluering av måloppnåelse
  • belønning ved måloppnåelse
 • Prioritering av arbeidsoppgaver
  • rangering av oppgaver
  • plan for oppgaveløsning
  • oppstykking av større oppgaver
 • Tidsstyring
  • personlig effektivitetskurve
  • forstyrrelser og avbrytelser
  • tidsbegrensninger på møter og samtaler
 • Oppgavetrykk og mestring
  • signaler på stress
  • konsekvenser av å si ja
  • lær deg stressmestring
 • Effektive oppfølgingssystemer
 • Arbeidsplassen din og arkiveringsrutiner
 • Et ryddig eller kaotisk skrivebord. Spiller det noen rolle?
 • Uønskede avbrudd, slik håndteres dette!
 • Planlegg privatlivet!
 • Mer effektive møter!

Kurset går over en dag. Det er lagt opp med en veksling mellom forelesninger, individuelle oppgaveløsninger og gruppeøvelser.