Moderne lederutvikling

Ny som leder eller oppfriskning som leder?

 
For hvem/målgruppe:

Ledere og andre med personalansvar.

 

Kursets formål:

Gi kompetanse i moderne ledelse, basert på "Transformasjonsledelse", "Positiv psykologi" og "Talentbasert ledelse". Kurset gir deltakerne mulighet for å oppdage og realisere sine egne personlige ressurser som ledere. En viktig del av kurset er verktøy som følger med, for å realisere en positiv talentbasert ledelse.

 
Kursinnhold
 • Transformasjonsledelse
 • Talentbasert ledelse
 • Ledelse basert på styrking av indre motivasjon
 • Grunnleggende kjøreregler som gjelder i alle organisasjoner
 • Positiv psykologi og Appreciative Inquiry i organisasjonsutvikling
 • Myer-Briggs type forståelse
  • bruk av modellen
  • kartlegging av seg selv
  • verktøy som følger med
  • øvelser til bruk i egen personalgruppe