Mindfulness - oppmerksomt nærvær

For hvem/målgruppe:

Ledere og medarbeidere som ønsker å få kontroll med negativt stress, og i stedet bruke energien i forhold til de utfordringer en står overfor her og nå.

 

Kursets formål:

På kurset lærer du teknikker som kan gi deg følgende resultater:

 • Gi deg indre ro og balanse. Økt tilstedeværelse i ditt eget liv for økt kvalitet på dine prestasjoner.
 • Å være fullt tilstedeværende i stedet for å reagere automatisk.
 • Øke evnen til å finne unike og effektive løsninger på utfordringer, så vel i jobb som privatliv, få kontakt med ditt indre og gi deg større energi.

 

Kursinnhold

Mange av oss går med et stressnivå som er høyere enn det som er gunstig for helsen, noe som kan føre til at stresshormonene får et så høyt nivå at det kan føre til helseproblemer, psykisk som fysisk.

 • Negativt stress, hva det er og hva det gjør med oss, psykisk som fysisk
 • Kort om forskningen som dokumenterer at Mindfulness meditasjon har en positiv effekt på stress, depresjon, smertetilstander, hudlidelser, takling av påkjenninger, livskvalitet o.s.v.
 • Utprøving av teknikker i Mindfulness – Oppmerksomt nærvær
  • Meditasjon med oppmerksomhet mot pusten. Tanker og følelser som trenger seg på aksepteres uten ytterligere oppmerksomhet slik at de passerer, og oppmerksomheten vendes tilbake til pusten.
  • . Oppmerksomhet mot ulike kroppsdeler og hva man erfarer av sanseinntrykk.
  • Enkle yogaøvelser. Oppmerksomhet mot pust og registrering av signaler fra kroppen
  • Trening på oppmerksomhet i dagliglivet, slik at alle de dagligdagse situasjoner du er i kan gi deg en spesiell opplevelse av nærvær og ro.
 • Øvelser – og læring av teknikker både som del av gruppeinstruksjon og individuelle øvelser

Kurset består av en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og refleksjon, og bygger på en dokumentert metode.