Medarbeidersamtalen med fokus på talenter

For hvem/målgruppe:

Ledere og andre med personalansvar.

 
Kursets formål:

Gi en grunnleggende innføring i hensikten med - og gjennomføringen av medarbeidersamtaler satt i system med fokus på medarbeiderens talenter.

Kursinnhold

Medarbeidersamtaler er et verktøy som gjør det mulig å utnytte ressursene til beste for leder, ansatt og organisasjonen.

 

INNHOLD:

 • Hva en medarbeidersamtale er, og hensikten med samtalen.
  • Virkninger av medarbeidersamtalen, forskning på området.
 • Innholdet i samtalen.
  • Mestring i jobben, arbeidsmål og utviklingsmål for medarbeideren.
 • Resultatvurdering
  • Teknikker for resultatmåling, samt fallgruver.
 • Talentfokusert ledelse
  • Identifisering av talentene hos medarbeideren.
  • Hvordan få frem det beste i hver enkelt.
 • Eksempel på Talentfokusering
  • Demonstrasjon av kartleggingsprosess, Myers-Briggs Type forståelse
 • Tilbakemelding, støtte, oppfølging og veiledning.

Under kurset får du øve deg i bruk av medarbeidersamtaler, og du vil få tilbakemelding på deg selv. I kursmateriellet som deles ut får du tilgang på sjekklister og skjema som kan være nyttige i gjennomføringen av medarbeidersamtalen.