Lederutvikling - Myers-Briggs

Ledelse, med utgangspunkt i dine talenter og ressurser.

 

For hvem/målgruppe:

Ledere og andre med personalansvar.

 

Kursets formål:

Gi kompetanse i ledelse og medarbeiderskap, basert på Myers-Briggs type forståelse. Kurset gir deltakerne mulighet for å oppdage og realisere sine egne personlige ressurser som ledere og medarbeidere. En viktig del av kurset er verktøy som følger med, for å realisere en positiv talentbasert ledelse.

 
Kursinnhold
 • Ledelse og medarbeiderskap med utgangspunkt i dine talenter og ressurser
 • I denne modellen betrakter en fire ulike dimensjoner i personligheten. De fire dimensjonene er
  • 1: hvor utadvendt eller innadvendt du er;
  • 2: hvor faktaorientert eller visjonær du er;
  • 3: hvor logisk eller følelsesorientert du er og
  • 4: hvor besluttende eller avventende du er.
 • Myer-Briggs type forståelse
  • bruk av modellen
  • kartlegging av seg selv
  • verktøy som følger med
  • øvelser til bruk i egen personalgruppe
  • konsekvenser for presentasjoner og situasjoner der oppgaven din er å motivere andre