Kommunikasjon med kreftpasienter

For hvem/målgruppe:

Alle som skal forholde seg til pasienter med en alvorlig sykdom.

 

Kursets formål:

Mange opplever at de kommer til kort i samtaler med noen som har en alvorlig sykdom. En god samtale kan bidra til å heve livskvaliteten og klargjøre viktige forhold i livet.

Dette kurset har som mål å øke kompetanse i kommunikasjonen med kreftpasienter ved å tydeliggjøre det som skaper Den Gode Samtalen.

 
Kursinnhold
 • Psykiske lidelser hos kreftpasienter og deres pårørende som følge av kreftdiagnosen
 • Betydningen av god kommunikasjon for pasienten og – pårørende
 • Skal vi snakke om døden?
 • Krisereaksjoner
 • Informasjonsbehovet til pasienter i palliativ omsorg
 • Intellektuell vs. Emosjonell innsikt
 • Om å svare på følelser med ord og kroppsspråk
 • Protokoller i kontakt med pasienten:
  • ved regelmessig kontakt
  • ta opp alvorlige forhold
  • når det nærmer seg slutten
  • familiekontakt
 • CALM : "Managing Cancer and Living Meaningfully". Strukturert intervensjon når du følger opp pasienten over tid.