Forhandlingsteknikk

For hvem/målgruppe:

Ledere, personalmedarbeider og tillitsvalgte.

 

Kursets formål:

Forhandlinger, det er noe vi gjør hver dag. Vi søker å komme til enighet om store og små saker. Dette kan vi ofte gjøre ennå bedre om vi hadde mer kunnskap. Slik at vi får bedre løsninger og tar bedre vare på relasjonene i organisasjonen.

 

Kursinnhold

Dette er ikke et kurs om lønnsforhandlinger, men det kan ta for seg forhold som gjelder personalsaker, organisering av arbeid, finne frem til enighet på alle de utfordringer vi står overfor hver dag, og der flere skal ha et ord med i laget.

 

Forhandling, innledning

 • Gode vs. ordinære forhandlere
 • Gode vs. dårlige forhandlere

 

Stadier i forhandlingsprosessen

 • Forstadiet
 • Forhandlingsprosessen
 • Etterstadiet
 • Interesse-hierarki ved forhandlinger

 

Integrasjonsforhandlinger, vinn-vinn løsninger

 • Forhold som begrenser valgmulighetene
 • Kreative løsningerBrainstorming i forhandlinger
 • Vurdering av løsninger
 • Bruk av objektive kriterier

 

Fordelingsforhandlinger

 • Fordelingsforhandlinger, begrepsforklaring
 • Starttilbud, aspirasjonsnivå, reservasjonspunkt, forhandlingssone
 • Problemer ved fordelingsforhandlinger
 • Negative elementer i fordelingsforhandlinger
 • ForhandlingsprosessenMetodikk

 

Kurset går over 1 eller 2 dager.