Endring, forandring fryder

For hvem/målgruppe:

For alle, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, som står overfor endringer i sin virksomhet.

 
Kursets formål:

Kurset har som mål å gi kunnskap om hva som må til for at endringsprosesser skal blir positiv prosess for individ og organisasjon. Alt for mange endringsprosesser koster mer enn de smaker. Under kurset ser vi på hva som skal til for å sikre at endringen blir en positiv prosess.

 
Kursinnhold

Endringer, - hvordan skape engasjement for de utviklingsprosesser som må til. Derfor er det viktig at ledelse, tillitsvalgte og medarbeidere har gode og tydelige kommunikasjonslinjer og prosesser i endringsprosessen.

 • Metoder og tilnærmingsmåter for å opprettholde og utvikle relasjonene i forbindelse med endringsprosessen:
  • felles målforståelse
  • betydning av strategivalg og bred deltakelse i beslutningsprosessen
  • informasjon og kommunikasjon - hvordan sikre at deltakerne har en felles plattform?
  • anerkjennende intervju, AI, som metode i endringsprosessen
 • Endringsprosess i praksis.
  • presentasjon av en konkret modell for gjennomføring av omstillingsprosessen.
 • Bevissthet om lokale normer
 • Hensyn til mangfold
 • Leders tilgjengelighet
 • Konstruktiv konflikthåndtering
 • Tidlig rolleavklaring ...Årsaker til at etablerte relasjoner innen organisasjonen settes på prøve
 • Hvordan endringsprosessen påvirker den enkelte arbeidstaker og grupper av ansatte, psykologiske mekanismer
  • klikk-dannelser
  • opprettholdelse av egen identitet knyttet til funksjon og rolle
  • frykt for det ukjente
  • revir og hierarki for følelse av trygghet og omstillingsevne
  • motstand mot endring
 • Teknikker for å skape engasjement om utviklingsprosessen