Den vanskelige samtalen

For hvem/målgruppe:

For alle personelledere som har behov for å ta opp vanskelige tema med medarbeidere.

 
Kursets formål:

Mange ledere gruer seg til å ta opp vanskelige tema med medarbeidere. Ofte blir ikke temaet bragt på bane før det er for sent. Da truer ofte konflikter eller resignasjon arbeidsmiljøet, og det kreves betydelige ressurser for å rette opp forhold som ikke har fungert godt nok. På dette kurset får du metodikk som gjør det trygt å ta tak i utfordringer før det blir vanskelig, og du får tips om hva du kan gjøre preventivt.

 
Kursinnhold

Kurset beører temaene:

 • Den vanskelige samtalen.
  • definisjon
  • årsaker
  • forebygging
  • etikk
  • møteinnkalling til samtalen.
 • Dokumentasjon og systematikk som bør foreligge til samtalen.
 • Struktur i samtalen: Agenda og opplegg for gjennomføring av samtalen med den ansatte.
 • Simulering av samtale.
 • Kommunikasjonsteknikk
  • ærlig og direkte kommunikasjon
  • sjekk av tolkninger
  • overensstemmelse mellom tanker og ord
 • Myers-Briggs Typeforståelse. Hva du skal være oppmerksom på i forhold til din egen typebeskrivelse når du kommuniserer.
 • Oppfølging av medarbeideren etter samtalen