Debriefing

For hvem/målgruppe:

For alle som i kraft av jobben kan komme i situasjoner der det er behov for debriefing.

 

Kursets formål:

Kurset gir innsikt i de konsekvenser det kan ha å komme ut for katastrofelignende hendelser. Deltakerne får en praktisk innføring i å gjennomføre både avlastingssamtaler/defusing og debriefing for personer som har opplevd en traumatisk situasjon.

 

Kursinnhold

Hva er kriser, psykisk stress og krisereaksjoner?

Prinsipper for bearbeidelse av stress- og krisereaksjoner.

Ettervirkning av traumatiske hendelser.

Tilbud som kan gies:

  • emosjonell førstehjelp
  • støtte
  • samtaler
  • avlastningssamtaler
  • debriefing