Kronisk syke medarbeidere

For hvem/målgruppe:

For alle personallmedarbeidere som møter medarbeidere som har en kronisk sykdom eller er blitt alvorlig syk.

 
Kursets formål:

Kurset gir innsikt i hvilke konsekvenser kronisk sykdom har for den som er kronisk syk, og for medarbeiderne til den kronisk syke. Deltakerne får en innføring i sentrale emner for hvordan en skal forholde til ansatte med kronisk sykdom.

 
Kursinnhold

Kurset berører temaene:

 • Hvordan det oppleves å ha en kronisk sykdom eller bli alvorlig syk.
 • Depresjon.
  • noe som rammer den som er alvorlig syk.
  • kjennetegn.
  • hva skal en si til den som er syk?
 • Råd du kan gi til den som er syk.
 • Utstøtingsmekanismer i forhold til de som ikke presterer.
 • Sykdom hos en person kan overbelaste hele avdelingen!
 • Verdi-dilemma
  • hva skal du ta mest hensyn til, avdelingen eller medarbeideren?
 • Anerkjennende intervju (AI)
  • som metode for å ivareta den som er syk
  • som metode for hele avdelingen
 • Positiv psykologi
  • en tilnærming for å bidra til at du møter den som strever med livet på en oppbyggende og konstruktiv måte. Hvordan din egen personlighet påvirker takling av situasjonen.