Anerkjennende intervju

For hvem/målgruppe:

Ledere og personalmedarbeidere

 

Kursets formål:

AI er en metode for å identifisere det som er positivt og forsterke aktiviteter og systemer som bygger på det som har vist seg å gi gode resultater. AI skiller seg fra tradisjonell tilnærming ved at en her bare spør etter det som fungerer godt, og ikke beskjeftiger seg med problemer i organisasjonen. Utgangspunktet for denne tilnærmingen er bl.a. forskning om positiv psykologi, og den samme tradisjonen som bl.a. "Løft" bygger på.

 

Kursinnhold

Kurset gjennomgår temaene:

 • Grunnlaget for Appreciative Inquiry, Positiv psykologi, erfaringer fra andre organisasjoner, Prinsipper som metoden bygger på.
 • Oppbyggingen av en AI-prosess
  • Definisjon av tema for prosessen, for eksempel team-utvikling, arbeidsmiljø, ledelse, ...
  • Undersøkelse av hvilke faktorer som er til stede når virksomheten fungerer på sitt beste
  • Drøm: Hvordan vil enheten se ut når disse faktorene er til stede
  • Design: Hvordan bør enheten fungere for å sikre at de nødvendige faktorene næres og utvikles hele tiden?
  • Realisering
 • Intervjuprotokoll og andre verktøy for å sikre en god prosess. Involvering av alle medarbeidere i prosessen.
 • Sjekklister som anvendes i de ulike fasene som AI prosessen innebærer.

Kurset innebærer øvelser i alle de fasene som inngår i en AI-prosess. Sjekklister og nødvendig materiell for egen gjennomføring blir delt ut under kurset.

 

Kurset går over 1 dag.